Välkommen till Kiruna Cargo – En hållbar knutpunkt i hjärtat av Nordkalotten

Kiruna Cargo är ett terminal- och logistikbolag som sköter hanteringen av gods, som lastas, lossas eller lagras i Kiruna. Målet är att på sikt minska godstransporterna på den överbelastade E10:an och dra större nytta av järnvägen, vilket är ett både säkrare och mer miljövänligt alternativ.

Kiruna ligger mycket strategiskt till för att bli en bra knutpunkt för transporter. Med 4000 meter spår har vi kapacitet för att ta hand om 9 tåg per dag och upp till 400 containrar. Vi sköter all lastning och lossning av gods på det nya terminalområdet och erbjuder effektiv och kvalitetssäkrad hantering.

Vår ambition är att Kiruna Cargo ska bli ett naturligt logistikcenter i Nordkalotten med möjlighet till både om-distribution och lagring av gods.